Madar MES zasada działania

Ewidencja i analiza zapisanych w systemie pomiarów z wykonywanej produkcji możliwa jest dzięki prawidłowej rejestracji zdarzeń poprzedzających.

Etap przygotowawczy

 1. Utworzenie listy gniazd (rozumiane np. jako stanowiska pracy, maszyny).
 2. Stworzenie receptur (szablonu zawierającego surowce i czynnosci, które musza być pobrane i wykonane).
 3. Projekt listy pomiarów i rodzajów braków dla produkcji.

Etap wykonawczy

 1. Wprowadzenie pozycji do planu produkcji.
 2. Wystawienie zlecenia produkcyjnego (rozliczenia materiałowego) - moduł Zlecenie produkcyjne.
 3. Monitorowanie produkcji (rozpoczęcia, wyprodukowania, braków, pomiarów kontrolnych) - moduł Pomiary.
 4. Analiza na podstawie utworzonych kart pracy oraz bazy pomiarów w zakresie pojedyńczego zlecenia z planu produkcji, jak również produkowanego wyrobu.

Pomiary

 1. Ewidencja pracownika, gniazda produkcyjnego
 2. Wybór planu produkcji, wskazanie godziny rozpoczęcia i ilości do wyprodukowania.
 3. Wprowadzanie kolejnych pomiarów
 4. Zakończenie pracy.
Zastopowanie procedury powoduje wygenerowanie szeregu zapisów w systemie.
 • Dane dotyczace pomiarów i przerw zapisywane sa w bazie baza pomiarów.
 • Dane dotyczace czasu pracy zapisywane sa w ewidencji karty pracy.
 • Plan produkcji zostaje uzupełniony o szereg informacji jak numery powiazanych kart pracy, wykonujacego i gniazdo wykonania.

Planowanie

Tworzenie zapotrzebowania odbywa się poprzez wprowadzenie planu produkcji. Plan produkcji jest to lista wyrobów wraz z datami wymagalności i ilościami.

 •  Plan produkcji Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji wraz z podaniem:
 • daty rozpoczęcia produkcji, dostawy towaru,
 • receptury - pozwoli to na połączenie planu produkcji ze zleceniem produkcyjnym oraz zostaną pobrane czynności,
 • ilości produkowanych elementów w danej transzy w polu ilość (ilość ta będzie wczytywała się do pomiarów),
 • czynności - na podstawie wybranego szablonu w czynnościach będą tworzone kolejne karty pracy oraz ewidencjonowane pomiary i braki,
 • statusu zlecenia - w pomiarach i zleceniu produkcyjnym widoczne są pozycje oznaczone jako realizowane.

Na liście planu produkcji w opcji Zestawienia -  Karta pomiarów można uzyskać zestawienie wszytskich czyności, pomiarów i braków dla danej pozycji w planie produkcji.

Receptury

Moduł  Receptury składa się z dwóch części: opisu surowców i opisu czynności. Surowce to są składniki pobierane z magazynu. Poszczególne czynności w ramach danej receptury wykonywane są sekwencyjnie. Receptury pozwalają zdefiniowanie "przepisu produkcji". Definiuje się składniki wyrobu oraz narzuty związane z robocizną. W recepturach podaje się ceny zakupu składników, na tej podstawie wyliczana jest cena zakupu wyrobu. Receptury można wykorzystać również przy kalkulacji przedsięwzięcia, generacji zapotrzebowania na surowce, na podstawie złożonego zamówienia na produkcję, receptur oraz stanu magazynu.

Karty pracy

Istnieje możliwość rejestracji czasu pracy poszczególnych czynności przez pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę), kontrakt, dział.

 •  Karta pracy - w opcji można rejestrować:
 • czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
 • czas pracy urządzenia,
 • wykonane czynności, pobrane surowce, braki,
 • gniazdo produkcyjne, kontrakt, dział,
 • status wykonania i akceptacji.

Karty pracy mogą też być automatycznie zakładane i wypełniane w zakresie rejestrowania daty i godziny rozpoczęcia pracy, pobranej ilości materiału, braków i ilości zdanej, pracownika i gniazda produkcyjnego - przy korzystaniu z opcji  Pomiary.

Sprawdź - co to jest MES

Manufacturing Execution System jest tłumaczone na polski jako System Realizacji Produkcji. Systemy tej klasy umożliwiają efektywne zbieranie informacji wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego.

[Źródło: wikipedia.org]